سوالات آزمون ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

همكاران محترم دوره ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

با سلام و احترام
به اطلاع می رساند دوره ضمن خدمت 10 ساعته با عنوان «آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه» كد 91700174 به صورت الكترونیكی برای تمامی مدیران و معاونین مدرسه اجرا می گردد.
لذا مقتضی است جهت اجرای دوره ی مذكور به نكات زیر توجه فرمایید "
1- ثبت نام از 18 مهر ماه تا 23 مهر ماه و در سامانه LTMS می باشد.
2- شروع دوره از 24 مهر ماه و از طریق سامانه رایادرس می باشد.
3- فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون های پودمانی شركت نمایند.
4- برنامه زمانی آزمون ها در سامانه رایادرس درج خواهد شد.
5- نمره قبولی 12 از 20 می باشد.

معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی

برنامه آزمون دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

-شرکت در آزمون های تکرار تنها پس از شرکت در آزمون مرتبه اول تا پیش از پایان دوره(24 آبان) امکان پذیر است.

- شرکت در آزمون های تکرار تا پیش از پایان دوره (24 آبان) به تعداد نامحدود قابل انجام است.

- تنظیمات آزمون به گونه ای است که در هر 6 ساعت تنها می توان 2 مرتبه در آزمون شرکت کرد.

- بالاترین نمره از میان آزمون های مرتبه اول و تکرار به عنوان نمره آزمون در نظر گرفته خواهد شد.

- کسب نمره بالاتر از 60 در هر مرتبه آزمون(مرتبه اول و تکرار) دارای 30 امتیاز است.

- برای کسب امتیاز کامل لازم است حداقل دومرتبه در آزمون های تکرار شرکت کنید.

آزمون ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

ویژه مدیران و معاونین

برنامه آزمون های و بارم بندی بخش های دوره در تصویر زیر مشخص گردیده است

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

بارم بندی نمره پایانی دور ه ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

-آزمون میان دوره اول ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه  : 2 نمره
-آزمون میان دوره سوالات مرحله دوم ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه : 2 نمره
آزمون میان دوره نمونه سوالات مرحله سوم ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه : 2 نمره
◾️- سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه دوره: 4 نمره
فعالیت دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه: 8 نمره(هر 100 امتیاز 1 نمره)
شاخص عملکرد : 2 نمره


توضیح : شاخص عملکرد توسط سامانه و در پایان دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه محاسبه می شود و برای کسب این نمره تنها کافی است برنامه آموزشی دوره را بصورت عادی دنبال کنید

17 Oct 2018