اقدام پژوهی : دانلود انواع فایل های اقدام پژوهی در تمامی مقاطع تحصیلی

مقاله اقدام پژوهی

موضوعات اقدام پژوهی، بیشتر از هر درجه تحصیلی دیگری، با هم متفاوت هستند.

شما ممکن است که با یک دانش آموز دیگر، همزمان بر روی یک مقاله اقدام پژوهی و انجام آن مثلا در مقطع ابتدایی تا دبیرستان  کار کنید. ممکن است در یک مقطع تحصیلی یکسانی تحصیل کنید. حتی ممکن است دارای یک معلم راهنما باشید. اما، دکتری شما کاملا منحصر به فرد است؛ با قصد تحقیقاتی خودش، یافته های کلیدی خودش و تاثیراتی که بر روی علم می گذارد.

البته باید چنین باشد؛ چون این چیزی است که یک ابتدایی را می سازد.

مشاهده فایل ها

اقدام پژوهی دبیرستان

با توجه به این موضوع، المان هایی وجود دارد که جز بیشتر تجربیات هستند. در این جا، ما هفت مرحله را در تحقیقات دکتری انتخاب کرده ایم و مروری بر هرکدام را ارایه می کنیم.

طبیعت این المان ها و روشی که شما آن ها را کامل می کنید ، مورد به مورد فرق می کند (و حتی کشور به کشور). اما، این المان ها اکثریت وسیعی از تجربیات دکتری را شکل می دهند.

  • آماده سازی یک پروپوزال تحقیقاتی دکتری روانشناسی یا مدیریت بازرگانی

اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم، پروپوزال تحقیقاتی شما بخشی از دکتری شما نیست. بلکه، بخشی از پروسه پذیرش دکتری است.

پروپوزال دکتری ، اهداف و مقاصد دکتری شما را بناگذاری می کند: موضوع اصلی که شما درنظر دارید تا آن را مطالعه کنید و/یا سوالاتی که می خواهید به آن جواب دهید.

راههای ارتباطی با ما

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ما تماس حاصل فرمائید .

 

اقدام پژوهی

همچنین توضیح می دهد که چرا کار شما باارزش است و چرا با تخصص و اهداف دانشگاه شما مطابقت دارد.

نهایتا، یک پروژه اقدام پژوهی توضیح می دهد که چگونه شما برنامه ریزی می کنید که گزارش کار خود را  خود را تکمیل کنید. این، شامل معرفی تحقیقات موجود است که در ارتباط با کار شما بوده اند؛ و روشی که شما می خواهید در تحقیقاتتان استفاده کنید. تمام این ها به این معنی است که ، حتی با این که فایل اقدام پژوهی شما قبل از پایان سال تحصیلی آمده است، نقشی حیاتی در شکل دادن پروژه شما و کاری که در سه و یا بیشتر از سه سال آینده انجام می دهید؛ بازی می کند.

اقدام پژوهی

مقاله های اقدام پژوهی برای انواع مختلف موضوعات

مقاله های اقدام پژوهی یا موضوعات اقدام پژوهی برای برخی مقاله ها نسبت به پروژه های دیگر، دارای جزئیات بیشتری هستند:

  • اگر شما می خواهید برای یک مقطع ابتدایی درخواست کنید که خودتان موضوع اقدام پژوهی را انتخاب می کنید ( که بیشتر در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه یا دبیرستان ی کاربرد دارد)، نیاز دارید تا مقاله خود، و همچنین توانایی خود را برای انجام آن بفروشید. مدرسه ها می خواهد بداند که چرا انجام این مقاله اقدام پژوهی ارزش دارد و چرا شما پیشنهاد داده اید که این کار را با آن ها انجام دهید؟
  • اگر، می خواهید برای یک موضوعی درخواست کنید که از قبل تعیین شده است (بیشتر در مقاطع ابتداییی کاربرد دارد)، نیاز نخواهید داشت تا مدرسه را راضی کنید که مقاله تان ارزشمند است. بلکه نیاز دارید تا درکی از این موضوع بدست آورید. شما همچنین باید برای مناسب بودن به عنوان یک محقق ، موردی را تولید کنید و همچنین سودهایی را که می توانید برسانید مشخص کنید (مخصوصا اگر بحث بودجه باشد)

نمونه آماده اقدام پژوهی

  1. تولید یک مرور بر کارهای گذشته انجام شده

  2. گام به گام تا اقدام پژوهی

مرور ادبیات (یا مروری بر کارهای قبلی انجام گرفته در موضوع تحقیق) ، معمولا اولین چیزی است که شما باید بعد از آغاز دکتری خود ، و ملاقات با استاد راهنمای خود، به آن توجه کنید.

همان طور که درجه دکتری ("دکتر فلسفه") محدود به دانشجویان فلسفه نمی باشد، مرور ادبیات مربوطه شما هم نیاز به مطالعه ادبیات انگلیسی ندارد (مگر این که شما در حال تکمیل دکتری در زمینه ادبیات انگلیسی باشید). بلکه، مرور، یک تحقیقی عمیق در زمینه خودتان است ("ادبیات" فعلی تحقیقاتی) که مرتبط با پروژه شما و یا موضوعات مرتبط با آن است.

استاد راهنمای شما به شما توصیه هایی می کند. بعد از این توصیه ها، شما داده های موجود را شناسایی، سنجش و ارزیابی می کنید.

هدف در این جا این خواهد بود که ببینیم که این کار چگونه می تواند تحقیق شما را تحت تاثیر قرار دهد: آیا شامل یافته هایی می شود که نیاز است آن ها را به حساب آورید، شامل روش های موجود باارزش می شود و یا منجر به نتیجه گیری هایی می شود که شما می خواهید آن ها رابه چالش بکشید؟

در حالی که دکتری مقاله اقدام پژوهی تحقیقات اصلی می باشد، مرور بر ادبیات جایی است که شما مهارت خود را در جست و جو اثبات می کنید. شما نشان می دهید که تمام مطالب مربوط به مقطع تحصیلی را بررسی کرده اید (آن هم در یک سطح پیشرفته) و بنابراین توانایی این را دارید که از طریق ابتدایی خود، کاری جدید را در این زمینه انجام دهید.

در بیشتر زمینه ها، مرور بر روی ادبیات مربوطه ، در حقیقت بخشی از رساله نهایی دکتری شما را تشکیل می دهد- معمولا در زمینه برپایی پروژه شما، قبل از این که شما شروع به توضیح و اثبات پایان نامه خود کنید.

  1. برپایی تحقیق و جمع آوری نتیجه ها

وقتی که شما مرور ادبیات را انجام دادید، از دانشمندی به سمت تحقیق رفته اید. این موضوع به این معنی نمی باشد که شما دیگر هرگز هیچ مقاله ای اقدام پژوهی را نمی خوانید و یا این که دیگر از داده هایی که توسط فرد دیگری بدست آمده است، کمک نمی گیرید. بلکه، باید در حین انجام این کار، همواره خود را به روز نگه دارید و نسبت به پیشرفت های جدید در زمینه خود، در صورت لازم اطلاعاتی کسب کنید.

اما، فرق در این جاست که وقتی که وارد این مرحله شده اید، تمرکز اصلی شما بر روی تحقیق درباره سوال اصلی تحقیق خودتان خواهد بود. این موضوع به این معنی است که یک تحقیق سازمان دهی شده را باید انجام دهید و نتیجه هایی را بدست آورید که بتوان از آن ها نتیجه ای مناسب استخراج نمود